Gratis WOZ bezwaar

OZB  IN  2018 FORS OMHOOG ! 

Betaal niet teveel gemeentebelasting !

Wij verzorgen gratis uw bezwaar inclusief onafhankelijke taxatie! 

Binnenkort kunt u van de gemeente uw aanslag gemeentebelastingen verwachten. Hierop staat de nieuwe WOZ-waarde van uw woning vermeld.

Onze ervaringen uit de afgelopen jaren geven aan, dat de door de gemeente vastgestelde waarden in ca. 50% van de gevallen niet juist zijn vastgesteld. 

Een te hoge WOZ-waarde kan u veel geld kosten en heeft onder andere invloed op:
•    het eigenwoningforfait
•    de onroerende-zaak belasting
•    de water- en afvalheffing 
•    puntentellingsysteem huurwoningen
•    en niet te vergeten: de erfbelasting (dit kan vele duizenden euro’s kosten!).

Met name bij woningen en/of bedrijfspanden in gedateerde staat kan deze actie u vele honderden euro’s per jaar opleveren. 

Wanneer u gebruik wilt maken van dit aanbod, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Dit in verband met de bezwaartermijn van 6 weken vanaf de dagtekening van de WOZ-aanslag. Ook wanneer u de aanslag al heeft betaald, kan een bezwaar zinvol zijn.  
 
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op voor nadere toelichting. 

 

 

WOZ Bezwaar

kantoor De woningmakelaars Goos
  • Goos woning- en bedrijfsmakelaars
  • Deventerstraat 67
  • 7322JK Apeldoorn
  •  
  • T: 055-5222277
  • E: goos@goos.nl
  • Openingstijden:
  • maandag - vrijdag
  • van 09:00 tot 17:30 uur